خانه های اجاره ای اخیرا اضافه شده است

خانه هایی که به تازگی اضافه شده اند برای فروش

خرید واحداپارتمان فروشی در آلسانجاک, گیرنه آلسانجاک, گیرنه, قبرس

£150,000

به تازگی اضافه شده زمین برای فروش

خرید زمین فروشی, متر مربع 13044 در تاتلی سو, فاماگوستا, قبرس تاتلی سو, فاماگوستا, قبرس

£1,440,000

خرید زمین فروشی در هاس پولات, نیکوزیا هاس پولات, نیکوزیا, قبرس

£90,000